Vern av Kongsrudmyra

Innledning

Kronologisk oversikt
Sakens gang siden 1972 og frem til idag.

Oversikt over dokumenter
Alle dokumenter i saken til/fra MD, DN, MVA, kommuner, institusjoner, naturvernorganisasjoner og grunneiere.

Barskogsvern
Lokal høring (mars 2001)

Vedtaket ved kgl. res. 13. des 2002
Vedtak om barskogsvern
Merknader til Kongsrudmyra

Trond Aalstad fra Naturvernforbundet kartlegger verneverdige områder. Breimåsan 17. okt. 1990. Foto: Leif Gjerde.