Planter på Kongsrudmyra

Innledning
Artsliste for moser
Artsliste for karplanter

Kongsrudmyra er kjent for sine store enger med blåveis. © Harald Gjerde