Oppslagsverk

Alle hjemmesidene er oversiktlige, komplette og omfattende:

Sopp (Botanisk museum) - N
Lav
(Botanisk museum) - E
Blomsterplanter
(Bot. museum) - N
Europas øyenstikkere
(privat) - E
Gresshopper
(Zoo. museum) - N
Sommerfugler
(Zoo. museum) - N
Verdens amfibier (AmfibiaWeb) - N
Kart over Norge (alle målestokk!)
Alle naturreservater i Norge (DN)

© Harald Gjerde