innledning

vegetasjon

planter

insekter

amfibier

fugler

vernearbeid

bilder

KTG

oppslagsverk

bruk av sidene


Oppdatert 29. april 2007
Redaktør: Harald Gjerde
© Kongsrudtjerngruppa, 2004
Kongsrudtjerngruppa
Postboks 247
2001 Lillestrøm
post@kongsrudmyra.no