Kongsrudtjerngruppa

Kongsrudtjerngruppa startet i 1978 og bestått av 3 medlemmer; Leif Gjerde, Harald Gjerde og Per Kristian Stokke. Målet med arbeidet var å studere naturen på Kongsrudmyra og finne ut om området hadde store nok verdier for å kunne fredes. I teten for undersøkelsene var Leif Gjerde fram til 1990-tallet. Arbeidet fortsatte med vernearbeid hvor Harald Gjerde stod i teten.

• Historie
• Prosjekter
• Feltstasjon
• Medlemmer
• Rapporter

Kongsrudtjerngruppa leder ekskursjon på Kongsrudmyra. Bildet er tatt på Finnbråten i mai/juni 1983. F.v. Harald Gjerde, Per Kristian Stokke og Leif Gjerde. Foto: Harald Gjerde.