Insekter på Kongsrudmyra

Kongsrudmyra er trolig norges artsrikeste øyenstikkerlokalitet med hele 16 arter. Ellers et rikt liv på vanninsekter og rike mengder med mygg mellom mai og august. Gammel skog lokker også til seg mange arter.

• Introduksjon
• Artsliste
• Vanninsekter
• Øyenstikkere

© Harald Gjerde