Innledning

Kongsrudmyra ligger i en dalbunn hvorav 80% er myr og 20% vann. I vest og syd omkranset av barskog, mens i øst og nord bestående av jordbruksområder.

• Innledning
Satelittfoto (0,5Mb)
Orienteringskart (1,7Mb)
Topografisk kart med grenser
Reservatgrense (jpg)
Reservatbestemmelser (PDF)
Reservatgrenser (merkepunkter)

Kongsrudmyra ligger sentralt i Asakmarka. Deler av Skaubygda (Kongsrud, Kopperud, Branderud) omkranser Kongsrudmyra. Stampetjern sees bak t.v. © Harald Gjerde (2005).