kongsrudmyra.naturreservat.no:

BILDER FRA KONGSRUDMYRA

(57 bilder)

Alle bilder uten spesifisert fotograf er tatt av Harald Gjerde

 

Kongsrudmyra

Kongsrudmyra
Luftfoto av Kongsrudmyra. Toppen helt bak t.v. er Mistberget.
Kongsrudmyra
Luftfoto av Kongsrudmyra. Bak t.v. sees Tretjern.
Kongsrudmyra
Kongsrudmyra sett fra Bergertoppen.
 
Kongsrudmyra
Kongsrudmyra og tjernet sett fra Branderud. Toppen bak til venstre er Bergertoppen.

Myra

Myra
Kongsrudmyra på sydsiden av tjernet. Toppen bak er Farshatten.
Myra
Kongsrudmyra på sydsiden av tjernet. Bildet er tatt fra øst for Bergertoppen.
 

Tjernet

Kongsrudtjernet
Kongsrudmyra og tjernet sett fra Branderud. Toppen bak til venstre er Bergertoppen.
Kongsrudtjernet
Kongsrudtjernet fra Branderud. I forgrunnen t.h. sees takrørskogen.

Kongsrudtjernet
Kongsrudtjernet fra syd. Bak sees Branderud gård.

Kongsrudtjernet
På vestsiden av tjernet ligger det bergvegger med mange interessante arter.


Andre områder

Rudskulen
Rudskulen ligger i sydvest med utsikt over innsjøen Svelle.
Lindriktjern
Lindriktjern ligger i sydvest i reservatets høyeste områder.

Lindriktjern
Lindriktjern ligger i sydvest i reservatets høyeste områder.

Svarttjern
Eneste tjernet hvor fiske har overlevd etter utsettinger.

Breimåsan og Breimåsatjern
Breimåsatjern har meget stor bestand av stor vannsalamander.
Breimåsan og Breimåsatjern
Breimåsatjern har meget stor bestand av stor vannsalamander.

Kulturlandskap
På østsiden av dalen ligger Kopperud og Kongsrudgårdene.

Nøkkelbiotop med bergvegger
Østvendte bergvegger med sumpskog gir levested for fuktighetskrevende arter.
 
Nøkkelbiotop med bergvegger
Fra de stupbratte bergveggene raser det stadig ut blokker. Hele 13 m³ raste ut sommeren 2004.

Nøkkelbiotop med bergvegger
Bergveggene ligger i Vardåsforkastningen og bergarten består av mylonitt (sterkt omdannet gneis).

Krokodillemose, Conocephalum conicum
Fuktighetskrevende art som kun vosker der det er våt hele året.


Planter (og sopp)

Grønn-never, Stetophyma grossum Krokodillemose, Conocephalum conicum

Krokodillemose, Conocephalum conicum

Levermose

Torvmose, Spagnum sp. Blåveis, Hepatica nobilis

Skogvikke, Vicia sylvatica

Olavstake, Moneses uniflora

Firblad, Paris quadrifolia Molte, Rubus chamaemorus

Rose, Rosa sp.

smal/engmarihånd, Stetophyma x

 

Dyr

Blåvinget vann-nymfe, Calopteryx virgo vann-nymfe, Coenagrion sp.

vann-nymfe, Coenagrion sp.

Vannkalv

Dagpåfugløye, Nymphalis io Gullringvinge, Aphantopus hyperantus

Perlemorvinge

Blodråpesvermer, Zygaena sp.

Stor vannsalamander, Triturus cristatus
Foto: KTG
Stor vannsalamander, Triturus cristatus
Foto: Boris I. Timofeev/AmfibiaWeb.

Stor vannsalamander, Triturus cristatus
Foto: Leif Gjerde

Liten vannsalamander, Triturus vulgeris
Foto: Boris I. Timofeev/AmfibiaWeb.

Buttsnutet frosk, Rana temporaria Buttsnutet frosk, Rana temporaria

Hoggorm, Vipera berus

Trane, Grus grus

 

Beveren

Beveren demmer opp dalen
I 1999 eller 2000 kom beveren til Asakmarka.
Beveren
Hele dalen ble demmet opp med over 1 meter. Store områder med skog døde.

Beverdemning
I 2004 var det 3 beverdemninger. Dette er den øverste og største av dem.

Beverhytte
Beverhytta ligger rett nord for demningen på grensen til reservatet.

 

Aktiviteter (KTG)

Snekring av fuglekasser
Leif Gjerde, Per Kristian Stokke og Harald Gjerde i full gang med å snekre fuglekasser.
 
Oppsetting av kasser
Per Kristian Stokke og Leif Gjerde i ferd med å sette opp en kasse på myra.
 

Kongsrudtjerngruppa leder ekskursjon på Kongsrudmyra. Bildet er tatt på Finnbråten i mai/juni 1983. F.v. Harald Gjerde, Per Kristian Stokke og Leif Gjerde.

Klasse fra Lillestrøm videregående skole på Finnbråten for å se på bl.a. ringmerking. Leif Gjerde t.v.
 
Oppdatert 23. februar 2021
Publisert 18. juli 2004
© Kongsrudtjerngruppa