Amfibier på Kongsrudmyra

Våtmark med putter, dammer, grøfter og myr gjør området huser rikt amfibieliv. Kongsrudmyra har trolig norges høyeste konsentrasjon (bestand) av buttsnutet frosk. Breimåsatjern hadde norges tetteste bestand av stor vannsalamander.

• Introduksjon
• Stor vannsalamander
• Liten vannsalamander
• Padde
• Buttsnutet frosk
• Spissnutet frosk

© Harald Gjerde